Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  5 marca 2024

  Grant OZE i Prosument Lokatorski: Transformacja Energetyczna Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

  Grant OZE to program skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych planujących inwestycję w fotowoltaikę, magazyn energii lub pompę ciepła, w którym można otrzymać dotację pokrywającą 50% jej wartości netto.

  Program Grant OZE dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych: Sukces czy Porażka?

  Według danych przedstawionych przez portal gramwzielone.pl do 20 stycznia 2024 r. (od 1 lutego 2023 r.) złożono imponującą liczbę 3 689 wniosków o przyznanie Grantu OZE, na łączną kwotę dofinansowania 269,3 mln zł. To około 60% budżetu programu, który sięga aż 448 milionów złotych. Przy założeniu, że 100% wniosków otrzyma pozytywną decyzję i wychodzi nam, że:

  • Średnia wartość jednego wniosku wynosi 73 tys. zł (co implikuje średnią wartość projektu na poziomie 146 tys. zł)
  • Przyjmując dotychczasowe tempo składania wniosków oraz ich wartość możemy przypuszczać, że środków w budżecie wystarczy na jeszcze maksymalnie 8 miesięcy.

  Biorąc pod uwagę procedury wewnętrzne wspólnot i spółdzielni, naprawdę warto podjąć działania już teraz. Na podstawie analizy dotychczasowych realizacji, dyskusji z klientami (zarówno z tych, którzy skorzystali z usług, jak i tych, którzy z różnych względów tego nie zrobili) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (operatorem), możemy stwierdzić, że Program dotacji „Grant OZE” w połączeniu z systemem rozliczeniowym „Prosument Lokatorski” jest jednym z najlepszych rozwiązań dofinansowania budowy OZE w ostatnich latach. 

  Prosument Lokatorski: Nowy System Rozliczeń dla Wytwarzanych Nadwyżek Energii

  Nowy system rozliczeń, jakim jest Prosument Lokatorski, oferuje innowacyjne rozwiązania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez połączenie z programem Grant OZE, umożliwia on maksymalizację wykorzystania dostępnej powierzchni dachów pod budowę instalacji fotowoltaicznej. Założeniem tej koncepcji jest pokrycie zapotrzebowania na energię w częściach wspólnych budynku, ale także generowanie nadwyżki energii do dalszej odsprzedaży. W ten sposób wspólnota lub spółdzielnia może generować dodatkowe przychody, które mogą być przeznaczone na opłacenie faktur za energię lub obniżenie opłat dla mieszkańców, poprawiając tym samym ich komfort życia i obniżając koszty utrzymania budynku.

  Wyzwania w Realizacji Inwestycji OZE dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

  Realizacja inwestycji w energię odnawialną napotyka na szereg wyzwań dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo obiecującego pomysłu, występują trudności natury formalnej, finansowej, psychologicznej oraz technicznej, które udało się nam zidentyfikować w ostatnich miesiącach.

  • Stan techniczny dachu – Często spotykamy się z sytuacją słabego stanu technicznego konstrukcji lub poszycia dachu, co dyskwalifikuje dodatkowe obciążenie związane z instalacją PV. Dostępne są programy dofinansowujące kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych, w ramach których można ująć powyższe elementy, ale jest to znacznie dłuższy proces.
  • Moc przyłączeniowa – W wielu budynkach, szczególnie tych starszych, moc przyłączeniowa jest na bardzo niskim poziomie, co ogranicza możliwości montażu instalacji PV. Istnieje możliwość wystąpienia o zwiększenie mocy do OSD (czasami udaje się połączyć kilka PPE w jeden o większej mocy), ale jest to procedura wymagająca poniesienia kosztów oraz trwająca zazwyczaj kilka miesięcy (o ile w ogóle jest możliwa – decyzja OSD).

  Brak środków własnych (luka kapitałowa) – W ramach tego programu, beneficjenci muszą pokryć 100% kosztów inwestycji ze środków własnych, a następnie ubiegać się o zwrot części tych kosztów w formie dotacji. Ten wymóg może stanowić problem dla wielu wspólnot i spółdzielni, które nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi. Jednak istnieją sposoby na rozwiązanie tej sytuacji. Warto rozważyć możliwość finansowania przez wykonawcę, znane jako „vendor financing”, chociaż obecnie nie jest to dopuszczone przez BGK. Wielu wykonawców mogłoby być skłonnych odroczyć płatność faktury, aby umożliwić realizację inwestycji, zwłaszcza że okres oczekiwania na wypłatę dotacji przez BGK jest akceptowalny (ok. 20 dni). Alternatywnie, można rozważyć wypłatę środków z dotacji bezpośrednio na konto wykonawcy, co również może ułatwić proces finansowania inwestycji.

  • Proces decyzyjny – Największą przeszkodą w sprawnej realizacji projektów Grantu OZE jest długotrwały proces decyzyjny u beneficjentów (wspólnot i spółdzielni). Procedury wewnętrzne (zebrania, uchwały, zgody mieszkańców) powoduje, że nawet najlepsze projekty dla dobra wspólnego są odsuwane, opóźniane lub całkowicie niezrealizowane.

  Okres Zwrotu z Inwestycji z programem Grant OZE: Optymalizacja Dzięki Ładowarkom Samochodowym 

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii oblicza, że standardowy okres zwrotu z inwestycji w energię odnawialną wynosi 4 lata. We współpracy z Elomoto oferujemy instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, gości oraz innych kierowców. Takie rozwiązanie w obecnych realiach rynkowych może skrócić okres zwrotu nawet do 3 lat! Jak to działa?

  • Dzisiaj średnia cena odsprzedaży nadwyżek energii wynosi 400-500 zł/MWh, podczas gdy średnia cena sprzedaży MWh w ramach usługi ładowania sięga 1 500 zł/MWh. Dzięki przekierowaniu części energii do ładowarki możliwe jest sprzedawanie jej po wyższej cenie niż do sieci, co skutkuje skróceniem okresu zwrotu z całej inwestycji. Dodatkowo, zapewnienie mieszkańcom miejsca do ładowania samochodów elektrycznych zwiększa komfort ich życia. Rozwiązanie to umożliwia skrócenie okresu zwrotu z inwestycji nawet do 3 lat. Inwestycja w ładowarkę może być zrealizowana ze środków własnych wspólnoty lub spółdzielni, a także za pośrednictwem środków własnych Elomoto. Dzięki wynajmowaniu miejsc parkingowych, pokrywaniu kosztów eksploatacji ładowarki oraz płaceniu czynszu za dzierżawę, osiągamy sytuację win-win dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt.

  Inwestuj w OZE z Energomix S.A.

  Zespół Energomix oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu związanego z Grantem OZE. Nasze usługi obejmują przeprowadzenie audytu lokalizacji, dokładną ocenę konstrukcyjną dachu, przygotowanie wniosku o dotację do BGK oraz pełną realizację inwestycji. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy naszym klientom profesjonalne doradztwo i kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji w swojej wspólnocie mieszkaniowej! – teraz jest najlepszy moment, aby inwestować w przyszłość, korzystając z dofinansowania oferowanego przez program Grant OZE. Skontaktuj się z nami i rozpocznij realizować ekologiczne i ekonomiczne cele Waszej wspólnoty mieszkaniowej!