Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  4 maja 2022

  Program Moje ciepło wystartował!

  „Moje Ciepło” to nowy programu dopłat do zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Nabór wniosków do programu Moje Ciepło ruszył 29 kwietnia 2022 roku i ma funkcjonować do 2026 roku.

  Czym jest program Moje Ciepło?

  Program NFOŚiGW jest skierowany do osób fizycznych: właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

  Dopłaty dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, przez co program jest komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. Dotacje na pompy ciepła mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 45%. Dopłaty mieszczą się w przedziale od 7 do 21 tys. zł. Budżet całego programu to 600 mln zł. Według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wystarczy na dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła w 57 tys. domach.

  Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

  • należy kupić i zamontować pompę ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym, czyli wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu,
  • zakupu trzeba dokonać między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2026 r. – okres kwalifikowalności do programu.

  „Nowy dom” wg programu, to taki kiedy:

  • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
  • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021,
  • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.