Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  8 lutego 2022

  Magazyny energii, czyli efektywne wykorzystywanie energii odnawialnej.

  Zacznijmy od tego czym właściwie są magazyny energii.  W polskim prawodawstwie można znaleźć trzy definicje:

  1. Ustawa Prawo energetyczne opisuje go jako: instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci.
  2. Ustawa o rynku mocy definiuje takie urządzenie jako: magazyn energii, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.2), posiadający zdolność do dostawy mocy elektrycznej do systemu.
  3. Ustawa o OZEWyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie

  Najprościej zatem mówiąc magazyn energii jest to urządzenie do gromadzenia nadwyżek prądu. Urządzenie to sprawia, że gospodarstwo domowe jest w jeszcze większym stopniu niezależne od sieci publicznej i operatorów energetycznych. Dodanie funkcji magazynowania do instalacji PV, pozwala na przechowywanie nadwyżek produkcji energii i zużywania ich, gdy tego potrzebujesz oraz zapewnia energię elektryczną w momencie braku zasilania z linii energetycznej.

  Korzyści z posiadania magazynów energii

  Magazyny energii potrzebują zarówno przedsiębiorstwa, rolnicy jak i prosumenci, którzy często korzystając z dofinansowania, zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne.

  A jakie korzyści niesie za sobą magazyn energii? Po pierwsze  gromadząc energię we własnym magazynie, nie musimy oddawać części nadprodukcji zakładom energetycznym, co szczególnie po 1 kwietnia 2022 r. dla prosumentów będzie bardzo niekorzystne  finansowo. Dodatkowo magazyn pozwala uniezależnić się energetycznie. Mamy prąd nawet wtedy, gdy nie mam go w sieci, więc nie musimy martwić się przerwami w jego dostawie.

  Energizer Homepower, to nowoczesny i smukły design. Kompaktowe urządzenie, szybkie i łatwe w montażu wyróżniające się przede wszystkim następującymi cechami:

  • Kompleksowy system typu all-in-one (falownik z bateriami w jednym kompaktowym urządzeniu),
  • Podłączenie po stronie AC, a więc kompatybilność ze wszystkimi falownikami – można zastosować w już istniejących instalacjach fotowoltaicznych (brak potrzeby zastosowania falownika hybrydowego),
  • Pełny monitoring zużycia domowego oraz generacji energii z fotowoltaiki (w jednej aplikacji),
  • Dostęp do kontroli i ustawień magazynu energii z poziomu aplikacji,
  • Łatwa możliwość rozbudowy o dodatkowe jednostki pojemności (od 6,1 kWh do nawet 24,4 kWh pojemności).

  Magazyn energii polecane są nie tylko producentom zielonej energii, ale też tym gospodarstwom pobierającym energię z zakładu energetycznego jako bufor zabezpieczający ich przed przerwami w dostawie prądu.

  Polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku rozwoju OZE, które sprzyjają tworzeniu przestrzeni do magazynowania wyprodukowanej energii. Przechowywanie energii jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, dlatego jeśli jesteś zainteresowany zainstalowaniem światowej marki magazynu energii Energizer Homepower, skontaktuj się z nami i bądź o krok do przodu!