Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  6 lutego 2021

  Dzierżawimy grunty pod budowę farm fotowoltaicznych na terenie całej Polski

  Farmy fotowoltaiczne to idealny sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest uzależniony od niepewnej sytuacji ekonomicznej. Jeśli posiadają Państwo działki nadające się pod budowę farmy fotowoltaicznej, to zapraszamy do rozmowy o współpracy. Szukamy gruntów do dzierżawy.

  Jakie kryteria musi spełniać grunt?

  • Powierzchnia działki min. 1,5 ha (bez zacienień, rowów, innych przeszkód),
  • Linia średniego napięcia (15 kV) w granicach działki,
  • Nie dalej niż 10 km od GPZ,
  • Klasa ziemi IV, V, VI (nieużytki),
  • Brak MPZP (lub dopuszczenie OZE), 
  • Brak obszaru chronionego, 
  • Nie może to być działka zmeliorowana,
  • Nie może to być teren zalesiony, podmokły – najlepiej czysta ziemia (pole lub łąka),

  Oddając w dzierżawę wolne grunty, zyskują Państwo dodatkowy, gwarantowany przychód sięgający od 10 000 zł do 13 000 zł rocznie za hektar. Okres dzierżawy wynosi 29 lat.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwojem własnego projektu, to świadczymy także usługi dewelopmentu instalacji fotowoltaicznych (projekt, dokumentacja, pozwolenia, itd.). Zapraszamy do kontaktu.