Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  Kredyt

  We współpracy z instytucjami finansowymi zapewniamy naszym klientom możliwość uzyskania kredytu na instalacje fotowoltaiczną i pompę ciepła. Okres spłaty wynosi nawet do 10 lat, a oprocentowanie jest atrakcyjne względem innych ofert rynkowych. Współpracujemy z następującymi bankami:     

  Dotacje lokalne

  Na terenie całego kraju dostępne są programy dotacji udostępniane w skali lokalnej (gminnej) lub regionalnej (województwo). Przykładem takiego programu jest dotacja na fotowoltaikę lub pompę ciepła z Urzędu Miasta Warszawy. Nabór wniosków na instalacje fotowoltaiczne montowanych  w 2022 roku, rozpocznie się 1 września 2021. Ze środków skorzystać mogą zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna kwota dotacji na fotowoltaikę w Warszawie to 15 000 zł. Wysokość dotacji zależy od mocy instalowanego systemu i wynosi 1 500 zł na każdy kW mocy, ale nie więcej niż 15 000 zł.

  Czyste powietrze

  Program dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu. Dofinansowanie obejmuje między innymi instalację pomp ciepła oraz fotowoltaiki.

  Ulga w podatku rolnym

  Rolnicy mogą odliczyć od podatku rolnego aż 25% kosztów inwestycji w fotowoltaikę (modernizacja gospodarstwa). Rozliczenia można dokonywać przez 15 lat.

  Agroenergia

  Z programu mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Wymogiem jest posiadanie gruntów rolnych o powierzchni 1 – 300 ha. Dofinansowanie do 25 tys. zł będzie można pozyskać na instalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii o mocy 10-50 kW.

  Mój Prąd 3.0

  Założeniem programu jest pomoc gospodarstwom domowym w przechodzeniu na energię produkowaną z paneli słonecznych. W ramach pomocy beneficjenci mogą otrzymać do 3 tys. zł jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na budowę nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (od 2 do 10 kW), jednak nie większej niż 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pula środków przeznaczonych na pomoc wynosi do 534 000 000 zł. Centrum Fotowoltaiki zapewnia przygotowanie wniosku dotacyjnego oraz przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego. Dodatkowo, przekażemy każdemu nowemu klientowi tabliczkę informacyjną do powieszenia w widocznym miejscu (nowe wymaganie).

  Napisz do nas!

  Wkrótce odpowiemy na Twoje pytania.


   ul. Czereśniowa 98/117
   02-456 Warszawa